זכאות לסבסוד מכשירי שמיעה

מערכת הבריאות הציבורית בארץ מכירה בנחיצותם של מכשירי שמיעה עבור מי ששמיעתם לקויה וניתן להשיג בה שחפור באמצעות שימוש במכשיר כזה. עלות הצטיידות במכשיר עזר לשמיעה עשויה להאמיר לכדי – 10,000 שקלים ואף יותר (למשל כאשר צריך מכשיר לכל אוזן). בנוסף, מי שנעזרים במכשיר שמיעה מחליפים מכשיר ישן בחדש אחת לכל שלוש שנים לערך. לאור ההוצאה המשמעותית מובן שחשוב לנצל זכאות לסבסוד מכשירי שמיעה. לפניכם סקירה בה נפרט מי זכאי לסבסוד מכשירי לשמיעה? מה צריך לעשות כדי לממש את הזכות? מה גובה הסכום שניתן לקבל? ועוד.היקף הזכות לפי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

סיוע, בדמות רכישה במחיר מסובסד מכשיר שמיעה או קבלת החזר, עשוי להיות מגיע לכם מכוח שלל חוקים ותקנות. כך למשל קופות החולים מספקות למבוטחיהן, כמעט ללא תשלום, כל סיוע רפואי הכלול בסל הבריאות (נושא הנבחן ונקבע מחדש מדי שנה), ובין אלה גם בדיקות שמיעה, טיפולים לתיקון ליקויי במערכת השמיעה (כולל ניתוחים) וגם התאמה והצטיידות בעזרי שמיעה. רבים מאתנו בוחרים להוסיף על הכיסוי הבסיסי ורוכשים ביטוח בריאות משלים, פרטי או של קופת החולים.


באתר האינטרנט של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפורט כי כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 המוגדר חירש או כבד שמיעה זכאי לסיוע במימון מכשיר שמיעה. עוד נקבע שם כי הזכאות תמומש בדמות סבסוד או מימון מלא וכי מי שאחראי לאפשר לזכאים לקבל את הסיוע המגיע להם  הן קופות החולים.אין קושי לממש את הזכות

כל הליך רפואי מלווה במעט סחבת, חוסר בהירות ובירוקרטיה אולם עלפי רוב אזרחים ישראלים, קטינים ובגירים כאחד, אשר מאובחנים כסובלים מליקוי שמיעה מן הסוג שניתן לתרום להתמודדות עמו בדרך של שימוש במכשיר שמיעה, מקבלים ללא קושי מיוחד מימון, חלקי או מלא, לרכישתו.


התהליך מתחיל בעת שמתעורר חשד לשמיעה לקויה. לאחר אבחון המצב באמצעות בדיקות שמיעה ובדיקות אחרת להערכת תפקוד איברים ומנגנונים שונים במערכת השמיעה, כגון בדיקת היענות אקוסטית (טימפנומטריה), אם מסתבר שיש מקום לנסות שימוש במכשיר שמיעה, ינחה הצוות הרפואי את המטופל לגבי האפשרויות הפתוחות בפניו בכל הקשור לבחירת מכשיר שיעניק מענה טוב לצרכיו כמו גם בכל הקשור למימון ומימוש הסבסוד המגיע.קופות החולים אחראיות לכך שזכות לסבסוד מכשיר שמיעה תמומש

עלפי חוק קופות החולים הן האמונות, בסופו של דבר, על יצירת נתיב פשוט ויעיל למימוש זכויות המגיעות לכל אזרח בישראל בכל הקשור לטיפול רפואי ובכלל זה גם בתחום ההתמודדות עם ליקויי שמיעה ושימוש במכשירי שמיעה. לכן, הדרך לקבלת סבסוד למכשיר שמיעה מתחילה בדרך כלל אצל רופא המשפחה כאשר מגיעים מטופלים המספרים על חשד לשמיעה לא תקינה, ירידה בטיב השמיעה, צלצולים או צפצופים באוזניים וכד'. בהמשך מעורבים בהליך רופאים מומחים (רופא אף אוזן גרון למשל), טכנאים ובעלי מקצוע אחרים העורכים את הבדיקות הדרושות (בדיקה במכון שמיעה אצל קלינאי תקשורת למשל) וגם פקידים של קופת החולים המנחים את המטופל בכל הקשור לבקשות שצריך להגיש, מסמכים שצריך לצרף וכו'.מכשיר שמיעה טוב עשוי לעלות 5,000 שקלים ואף יותר. לעיתים קרובות נדרש מכשיר שמיעה נפרד לכל אוזן. הסכום המדויק שניתן לקבל כסבסוד משתנה בהתאם לנסיבות (סוג הביטוח הרפואי המשלים שיש למטופל למשל, כמו גם גיל (יש הבדל בהיקף הסבסוד לקטינים ולבגירים), חומרת לקות השמיעה (ככל שהפגיעה חמורה יותר יינתן סבסוד גדול יותר) ועוד. באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נקבע כי בני 18 – 50 זכאים לסבסוב בגובה של כ- 3,500 שקלים לרכישת מכשיר שמיעה חדש בכל שלוש שנים. מבוטחים בני 51 עד 64 זכאים לכ– 1,000 שקלים אחת לשנה ואילו בני 65 ומעלה גם לכ- 3,500 ₪ אחת לשלוש שנים.